TVC ’28 benoemt nieuwe bestuursleden

Tijdens een goed bezochte bijzondere algemene ledenvergadering, die werd gehouden op woensdag 29 januari in het clubgebouw van TVC ’28, hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan het uitbreiden van het algemeen bestuur tot 10 bestuursleden.

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#333333″ font_size=”16″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”justify”]Om te voorzien in de vacatures werden door het bestuur de volgende 5 bestuursleden voorgedragen:
Henk Wessels, die de voorzittershamer zal hanteren, Paul Olde Dubbelink, die namens de jeugdcommissie zitting zal nemen, Joost Perik als afgevaardigde van de stichting De Grote Moat, Matthijs Donker die de portefeuille PR en communicatie voor zijn rekening zal nemen en Jeroen Letteboer voor de portefeuille HR en vrijwilligers.

Op voorstel van de interim-voorzitter Arjan Weernink werd bij acclamatie gestemd en werden alle kandidaten door middel van luid applaus benoemd.[/mpc_textblock]

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws