Visie en kernwaarden

Visie

TVC ’28 voelt zich nauw verbonden met de samenleving van Tubbergen en staat hier middenin. Het verenigingsleven is een van de meest belangrijke pijlers van de Tubbergse samenleving. Sport verbroedert, vriendschappen worden gesloten, een ieder ontwikkelt zich op zijn of haar niveau en we werken samen om de gestelde doelen te behalen. Het sociale karakter speelt een grote rol en daarin draagt TVC ’28 haar steentje bij.

Belofte

Bij TVC ’28 zorgen we samen (met inzet van ouders/verzorgers) voor een veilige omgeving waar jij jezelf kunt zijn, zodat je met plezier je eigen doelen en die van de club kunt realiseren. Wij (bestuur, commissies, maar bovenal de leden, ouders/verzorgers) maken en zijn TVC ’28. We streven er met zijn allen naar om elke dag een beetje beter te willen voetballen. We beloven elkaar om binnen onze visie ons in te zetten om de doelen van de vereniging te realiseren.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: 

  • ambitieus
  • maatschappelijk
  • betrokken
  • gelijkwaardigheid
  • samenwerken
  • plezier