‘De jeugd heeft de toekomst.’

TVC ’28 rouwt, want Jan Handlogten is niet meer. Na clubicoon Theo Wildemors is de vereniging in korte tijd opnieuw een bestuurder van statuur ontvallen. In Jan Handlogten verliest de club het geweten van de jeugdafdeling. Toen Jan Handlogten, eind vorige eeuw, de poort van de Tubbergse voetbalvereniging binnenliep, openbaarde zich al snel de mensenmens in hem. Vooral de ontwikkeling van de jonge mens had zijn aandacht. De slogan dat de jeugd de toekomst heeft, was hem op het lijf geschreven. Na vele jaren als bestuurslid van het jeugdbestuur, werd hij in 1991 voorzitter van het jeugdbestuur. Jan ontpopte zich als het begeesterde boegbeeld van de jeugdafdeling. Wetend dat de kweekvijver de kurk is waar de vereniging op drijft, zette hij zich daar met ziel en zaligheid voor in. Glimmend keek hij toe wanneer er weer een groeibriljantje bij de senioren kon worden afgeleverd. En dat waren er velen, waaronder zijn eigen ‘jongens’: Dennis en Patrick. Overigens had hij niet alleen oog voor de vedetten. De minder getalenteerde spelertjes kregen zeker zoveel aandacht. Onder het motto: ‘Iedereen gelijke kansen.’

In 1995 is Jan ook nog een tijd voorzitter van de jeugdfederatie Tubbergen geweest. Op 20 juni 1996 nam hij na 11 jaren afscheid van het jeugdbestuur. Ook nadat hij het voorzitterschap had overgedragen bleef hij een trouw supporter van de club. De laatste jaren werd de gang naar sportpark De Grote Moat steeds zwaarder. Vechtend tegen de spierziekte ALS zag hij toch kans zoveel mogelijk thuiswedstrijden vanaf de tribune bij te wonen. Dat de hoofdmacht van de vereniging inmiddels tot de landelijke competitie is doorgedrongen vervulde hem met immense trots. Hij zag er de knedende hand van de jeugdopleiding in, maar – bescheiden als hij was – relativeerde hij onmiddellijk zijn eigen bijdrage daaraan. Ook zijn vrouw Agnes zette zich lange tijd in voor TVC ’28. Haar vriendelijke, vertrouwde verschijning achter de bar droeg jarenlang het gastvrije gezicht van de club uit. Afgelopen week werd Jan ingehaald door de tijd. Als clubbestuurder was geen hobbel hem te hoog, maar tegen de slopende ziekte moest hij het afleggen. Dat hem verder lijden bespaard is gebleven, moge de familie tot troost zijn.

In Jan Handlogten verliest TVC ’28 een gewetensvolle bestuurder die een onmiskenbare bijdrage heeft geleverd aan het fundament van de club: de jeugdopleiding.

Adieu Jan, jouw lijfspreuk zullen we in ere houden: De jeugd heeft de toekomst!

Tubbergen, april 2024
Bestuur en de leden van voetbalvereniging TVC ’28.

NB: Woensdagavond 10 april is er gelegenheid tot condoleren van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Protestantse kerk te Tubbergen.

Hoofd- en jeugdbestuur TVC ’28 in 1988

200e jeugdspeler bij TVC ’28, gefeliciteerd door jeugdvoorzitter Jan Handlogten begin jaren 90

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws