Live verbinding verbroken…

Afgelopen maandag heeft premier Rutte in zijn toespraak een strenge lockdown aangekondigd. Deze is ingegaan per 15 december en zal zeker tot 19 januari duren. Hiermee is onze samenleving vrijwel geheel op slot gezet. Bij vergaderen en thuiswerken zijn we aangewezen op onze digitale apparatuur. De fysieke verbindingen lijken verbroken en contact verloopt met name via Teams of Zoom.

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#333333″ font_size=”16″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”justify”]Eerder had het kabinet door de tweede coronagolf al besloten het amateurvoetbal opnieuw stil te leggen en de voetbalkantines wederom te sluiten. Voor een vereniging als TVC ’28 betekenen deze maatregelen aangepaste trainingen en geen wedstrijden, geen Bruisend Weekend aan het eind van afgelopen seizoen, (nog) geen ledenvergadering en geen fysieke nieuwjaarsreceptie. En dat staat haaks op onze waarde als vereniging midden in de samenleving te willen staan. Gelukkig mochten de junioren- en (tot aan de strenge lockdown) seniorenteams nog wel (aangepast) blijven trainen en konden de juniorenteams tot aan de winterstop onderling wedstrijden spelen. We weten namelijk dat sport in het algemeen bijdraagt aan de volksgezondheid en het sociale leven. En daarmee dus ook bijdraagt aan (live) verbinding met de samenleving!

Het stilleggen van het amateurvoetbal en het sluiten van de voetbalkantines heeft niet alleen invloed op de verbinding met de samenleving, maar ook op de financiële positie van voetbalverenigingen. Ook voor TVC ’28 zijn kantine- en sponsoropbrengsten cruciaal voor een sluitende exploitatie. De weggevallen kantineopbrengsten kunnen onvoldoende opgevangen worden met andere opbrengsten. Om de kantinekas toch nog enigszins te spekken en impopulaire maatregelen voor nu zoveel mogelijk te voorkomen, zijn acties als de rookworstenwinteractie 2020 en www.rondjevoorjeclub.nl georganiseerd. De grote belangstelling voor deze acties waarderen wij enorm. Namens alle (jeugd)leden van de vereniging hartelijk dank voor alle bijdragen! Ook hierin zien wij dat u met een warm hart verbinding blijft leggen met TVC ’28!

Los van dit alles verdienen alle vrijwilligers van TVC ’28 veel lof en waardering voor hun tomeloze inzet in deze ingewikkelde tijden. Of je nu trainer, terreinknecht, of commissielid bent, voor eenieder is vanuit het algemeen bestuur grote waardering! Wij hopen in 2021 de live verbinding weer ouderwets te kunnen hervatten (op of naast het veld of aan de stamtafel in de kantine van TVC ’28). Voor nu wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe! Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en blijf in verbinding met elkaar!

Namens het algemeen bestuur van TVC ’28,

Henk Wessels
voorzitter[/mpc_textblock]

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws