Contributie TVC ’28 in coronatijden

De laatste tijd bereikt het algemeen bestuur van TVC '28 steeds vaker de vraag of de volledige contributie over het huidige voetbalseizoen geïnd mag worden.

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#333333″ font_size=”16″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”justify”]Formeel juridisch mag dat. De inning van de contributie bij leden mag gewoon doorlopen, ook al is de vereniging (tijdelijk) gesloten geweest voor competitie en trainingen. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt dan geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet heeft kunnen waarmaken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Als een training of competitiewedstrijd niet kan doorgaan, staat dat los van het betalen van de contributie. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan de inning van contributie uitgesteld of eventueel verlaagd worden. Opgemerkt dient te worden dat de algemene ledenvergadering de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Strikt genomen is het verlagen van de contributie wel in het belang van de individuele leden, maar niet in het belang van de vereniging.

En dat laatste, het dienen van het belang van de vereniging, weegt ook zwaar bij het algemeen bestuur van TVC ’28. In deze ingewikkelde en onzekere tijden wordt om solidariteit gevraagd en dat we als leden schouder aan schouder blijven staan. Het appelleert aan de vereniging die wij ook nu met elkaar willen zijn.

Voor TVC ’28 lopen de meeste kosten gedurende het huidige voetbalseizoen gewoon door. Daarbovenop is fors omzetverlies geleden als gevolg van het moeten sluiten van de kantine. Indien de contributie over het huidige voetbalseizoen niet volledig geïnd zou kunnen worden, dan komt de financiële positie van TVC ’28 onder druk te staan. Ook hier geldt; alleen samen met de leden en sponsoren houden wij TVC ’28 financieel gezond!

Mocht u als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd worden met (tijdelijke) financiële onzekerheid en wenst u voor het voldoen van de contributie een betalingsregeling te treffen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van TVC ’28 (Bart Geerink) via financien@tvc28.nl.

[/mpc_textblock]

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws