Het is verboden om voor, tijdens of na de wedstrijd tegen Stevo vuurwerk af te steken!

Met sportieve groeten,

Het bestuur van TVC ’28

Mededeling over vuurwerkbeleid van de KNVB.

Vuurwerk
Het zal u niet zijn ontgaan dat onlangs een afschuwelijk vuurwerkincident plaats had bij de wedstrijd Zwaluwen – Excelsior M. in de hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal. Een jeugdspeler van Zwaluwen raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk. Het incident geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is dat er bij wedstrijden in het amateurvoetbal geen vuurwerk wordt afgestoken. Dit zogenaamde “vuurwerkverbod? maakt onderdeel uit van de ordemaatregelen veldvoetbal, die zijn opgenomen in het Bewaarnummer. Voor alle duidelijkheid is de passage over vuurwerk ook in de bijlage bij deze brief opgenomen. Voor wat betreft het handhaven hiervan ligt er een grote verantwoordelijkheid bij u als verenigingsbestuur. Zorg dat er geen vuurwerk het sportcomplex wordt binnengebracht en als dat onverhoopt toch gebeurt, is het zaak direct in te grijpen. Het afsteken van vuurwerk bij voetbalwedstrijden is levensgevaarlijk en bovendien is het niet goed als het amateurvoetbal geassocieerd wordt met vuurwerkincidenten. De genoemde passage over vuurwerk staat hier onder:

11. Vuurwerk
Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. De verenigingen dienen alles in het werk te stellen wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging dient daarbij voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar te maken aan de supporters dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleider dient het arbitrale trio op de hoogte te stellen van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. Hierdoor kan het arbitrale trio op een adequate wijze inspelen op situaties waar toch sprake is van het afsteken van vuurwerk.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws