Teamindeling junioren seizoen 2021-2022

Middels dit bericht maken wij de teamindeling van de jeugd voor het seizoen 2021-2022 bekend.

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#333333″ font_size=”16″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”justify”]In aanloop daarnaartoe informeren wij jou en u als ouder/verzorger graag over de aspecten waarmee de technische commissie rekening houdt bij de teamindelingen. Dit informeren zal als volgt plaats vinden:
• Via dit bericht op de (sociale) media van TVC ’28.
• Via een informatiebijeenkomst (voor de onderbouw) op het sportcomplex van TVC ’28 bij de aanvang van volgend voetbalseizoen. Nadere informatie daarover zal nog volgen.

Bij de teamindelingen voor volgende voetbalseizoen is ook rekening gehouden met een nieuwe opzet voor gezamenlijke trainingen voor de onderbouw (t/m O11). In het vervolg van dit bericht zal dit eerst toegelicht worden en daarna op welke wijze de teamindeling voor volgend voetbalseizoen tot stand is gekomen.

Wat en waarom nieuwe opzet trainingen voor onderbouw?
Door TVC ’28 is er een jeugdopleidingsplan opgesteld voor de komende jaren. Met dit jeugdopleidingsplan geeft TVC ’28 jongens en meisjes de kans om als voetballer en persoon zich op het gewenste niveau te ontwikkelen (TVC ’28 als talentenfabriek en sociaal bindmiddel).
Derhalve zullen dan ook volgend voetbalseizoen m.b.t. de onderbouw een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de indeling. In grote lijnen komt het op het volgende neer:
• JO8 en JO9 Er vindt geen selectie plaats, de teams worden per leeftijdscategorie gelijkwaardig ingedeeld. Dit betekent dus ook dat deze teams in dezelfde klasse worden ingedeeld. Trainingen vinden per leeftijdscategorie gelijktijdig plaats met per team een trainer met begeleiding van een coördinerende trainer.
• JO10 en JO11 JO10-1 en JO11-1 zijn selectieteams. De overige teams zijn gelijkwaardig ingedeeld. M.b.t. de trainingen zullen er trainingsgroepen worden geformeerd. Bij de JO10 zullen er 3 trainingsgroepen worden geformeerd. Bij de JO11 zullen dit er 2 zijn.

In het nieuwe voetbalseizoen zal deze nieuwe opzet op meerdere momenten geëvalueerd worden om waar nodig/gewenst bij te sturen. ( per blok van 6 wedstrijden en bij de winterstop ).

Tevens hebben wij in overleg met het betreffende kader de JO15-2 en JO15-3 alsook de JO13-2 en JO13-3 op basis van gelijkwaardigheid ingedeeld en per leeftijdscategorie in dezelfde klasse doen uitkomen.

Met de nieuwe opzet van de trainingen voor de onderbouw willen we het volgende bereiken;
• Opleiden op basis van gelijkheid.
• Verhoging en betere verdeling van de weerstand.
• Meer balcontacten per kind.
• Stimulans positieve ontwikkeling.
• Meer persoonlijke aandacht van een trainer.
• Elk kind krijgt dezelfde kansen om zich (op zijn/haar niveau) te ontwikkelen.
• Betere individuele ontwikkeling.
• Breder opleiden verhoogt het basisniveau van de teams.

We zien dat meerdere voetbalverenigingen en zelfs betaald voetbalorganisaties bovenstaande opzet hanteren met als basis gelijke kansen voor ieder kind.

Hoe komt een teamindeling tot stand?
Wijze van teamindeling
Belangrijkste uitgangspunt is dat de jongens en meisjes plezier hebben in de sport. Het team waarin ze spelen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bij de teamindelingen zijn aspecten als leeftijd, kwaliteit en ervaring, aantal en type spelers/speelsters, nieuwe aanmeldingen en terugkerende leden van belang. De technische commissie houdt als volgt rekening met deze aspecten.
● Leeftijd Een speler/speelster wordt bij voorkeur ingedeeld in de eigen leeftijdsgroep volgens de KNVB-richtlijnen. Bij talentvolle spelers/speelsters kan het zijn dat ze versneld naar een oudere leeftijdsgroep gaan. Trainers/leiders en de opleidingscoördinatoren geven hiervoor advies. Zij werken immers wekelijks met de spelers/speelsters en zien hun ontwikkeling.
● Kwaliteit en ervaring Talentvolle spelers/speelsters plaatsen we, op advies van trainers/leiders en de opleidingscoördinatoren, in de selectieteams. Overige spelers/speelsters verdelen we over de andere teams waarbij we streven naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid binnen een team. Het kan zijn dat kwaliteit/ervaring en/of sociaal-emotionele ontwikkeling vragen om een speler/speelster (met dispensatie) in een jongere leeftijdsgroep in te delen of vervroegd in een oudere leeftijdsgroep te laten spelen.
● Aantal Uitgangspunt is iedereen te laten voetballen. Te grote teams (meer dan 4 wissels) willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het kan dan gebeuren dat we met dispensatiespelers werken (een speler/speelster blijft in een voor zijn/haar doen jongere leeftijdsgroep) of spelers vervroegd over laten gaan.
● Type spelers/speelsters Een team met alleen verdedigers gaat niet werken. Bij het samenstellen van de teams wordt ook met de posities rekening gehouden.
● Nieuwe aanmeldingen Nieuwe aanmeldingen delen we in principe in bij de leeftijdscategorie waar de speler/speelster hoort. Wanneer teams te vol worden, kan het zijn dat nieuwkomers zonder voetbalervaring in een jongere leeftijdsgroep geplaatst worden dan waar ze horen. Let wel: spelers die na 20 juni aangemeld worden, mogen meetrainen maar spelen in principe de eerste helft van het voetbalseizoen (tot de winterstop) geen wedstrijden. Alleen wanneer de teamomvang het toelaat speelt een nieuw lid ook wedstrijden mee. Spelers die na de winterstop aangemeld worden trainen mee, maar spelen nog geen wedstrijden. Tenzij de teamsamenstelling dit toelaat.
● Terugkerende leden Voor leden die TVC ’28 verlaten hebben en terugkeren geldt dat zij niet automatisch in het team komen waar ze voor hun vertrek in zaten. Ook dan kijken we naar de samenstelling van de teams, omvang, kwaliteiten, leeftijd, etc.

Het kan zijn dat, vanwege krapte in aantallen van bepaalde teams , er een beroep wordt gedaan op andere teams om spelers/speelsters af te staan voor het betreffende team . Dit zal altijd in onderling overleg worden besproken.

De wijze waarop de teamindeling plaatsvindt en met welke aspecten daarbij rekening wordt gehouden, is akkoord bevonden door het algemeen bestuur van TVC ’28.

Beleven van teamindeling
Een teamindeling wordt door iedereen anders beleefd. Voor de één is het vooral belangrijk om met vrienden te kunnen voetballen, terwijl de ander het belangrijker vindt om het maximale uit zichzelf wil halen. De technische commissie wil graag dat iedereen ook tijdens wedstrijden voldoende speelminuten krijgt én dat het voor de leiders/coaches werkbaar is. Ook zij staan vrijwillig langs de lijn om uw zoon/dochter te coachen.

Een teamindeling brengt met zich mee dat niet aan ieders wensen tegemoet kan worden gekomen. Het zegt echter niets over de potentie van en kansen voor uw zoon/dochter op de lange termijn. Bij de teamindelingen worden keuzes gemaakt. Deze keuzes maakt de technische commissie in het belang van de speler/speelster én de ontwikkeling van de teams.

Mocht uw zoon/dochter teleurgesteld zijn over de teamindeling voor volgend voetbalseizoen, dan verzoeken wij u hierover met uw zoon/dochter in gesprek te gaan. Er komen vast nog wel nieuwe kansen en met uw positieve inbreng zal dat het zelfvertrouwen, motivatie en spelplezier van uw zoon/dochter zeker ten goede komen!

De technische commissie hoopt met dit bericht voldoende inzage te hebben gegeven in de afwegingen bij de teamindeling van uw zoon/dochter. Mochten er desondanks toch nog prangende vragen zijn, dan kunt u gerust contact opnemen met de coördinator van het team van uw zoon/dochter.

Voor een overzicht van de teamindeling, klik hier –> Teamindeling jeugd seizoen 21-22.[/mpc_textblock]

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws