Voor het eerst in 2 jaar weer een fysieke ALV bij TVC ’28

Op maandag 28 maart werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TVC ’28 gehouden. Voor het eerst in twee jaar konden de leden weer op het sportcomplex van TVC ’28 verwelkomd worden. Door de pandemie en alle restricties kon dat niet eerder voor een ALV.

Vrijwilligers
Henk Wessels (voorzitter) was bij de aanvang van de ALV verheugd dat de leden elkaar weer normaal konden ontmoeten op het sportcomplex van TVC ‘28. Echter, het aantal leden dat zich inzet als vrijwilliger voor TVC ’28 (trainer, leider, commissielid, et cetera) loop wel terug. Dit werd later in de ALV ook bevestigd door Guus Olde Hampsink (bestuurslid voetbalzaken). Overigens geldt dit niet alleen voor TVC ’28, maar herkennen andere verenigingen zich hier ook in. In een tijdens de ALV getoond filmpje van de KNVB werd dat fraai in beeld gebracht:
Filmpje KNVB

Financieel jaarverslag 2020/2021 en begroting 2021/2022
Een vast onderdeel van de ALV is het vaststellen van het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen en de begroting voor dit seizoen. Bart Geerink (penningmeester) gaf aan dat het financieel jaarverslag sloot met een klein positief resultaat en dat de begroting niet leidde tot een contributieverhoging. De ALV kon hiermee instemmen en verleende Bart Geerink decharge voor het gevoerde financieel beheer in het afgelopen seizoen. Voor dat laatste deelde Henk Wessels ook een pluim uit aan de voltallige financiële commissie.

Kunstgrasveld
Vervolgens heeft Joost Perik (voorzitter stichtingsbestuur) de ALV bijgepraat over de aanstaande vervanging van de kunstgrasvelden op veld 4 en het ‘kabouterveld’. De kwaliteit van deze velden loopt de laatste jaren hard terug. Naar verwachting kan deze zomer gestart worden met de vervanging. Een belangrijk bijvangst is dat veld 1 daarmee ontlast wordt en dat voor trainingen na de zomer weer meer velden geschikt (genoeg) zijn.

Lief en leed
Ook stond de ALV in het teken van het lief en leed. Aan het begin van de ALV werd een moment stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Hans de Winter op 2 november 2021 en Jari Eidhof op 7 februari 2022. Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. Na de pauze werden Dick Smink, Henk van den Heuvel, Eric Werger, Jarno Veenhuis en Arjan Weernink in het zonnetje gezet en met versierselen gehuldigd voor hun jarenlange inzet en bijdrage voor TVC ’28. Helaas was Edwin Oosterloo wegens ziekte verhinderd voor zijn huldiging. Na de huldiging en de rondvraag sloot Henk Wessels de ALV en kon door de leden nagepraat worden onder het genot van een (fris)drankje.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws