Verslag ALV TVC ’28 d.d. 29 november

Op de dag dat ’s avonds het sportcomplex onder een deken van sneeuw lag, daardoor geen trainingen gehouden konden worden, toog een flink aantal leden naar de behaaglijke kantine van TVC ’28 voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Rond 20.00 uur opende Henk Wessels (voorzitter) de ALV en heette de leden van harte welkom.

Overlijden
Aan het begin van de ALV vroeg Henk Wessels een minuut stilte in acht te nemen wegens het overlijden van Theo Wildemors (erelid van TVC ’28) op 18 augustus 2023 en René Everlo op 27 oktober 2023.

Financieel jaarverslag 2021/2022 en begroting 2022/2023
Een vast onderdeel van de ALV is het vaststellen van het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen en de begroting voor dit seizoen. Bart Geerink (penningmeester) lichtte toe dat afgelopen seizoen afgesloten werd met een kleine bate voor TVC ’28. Net als ieder huishouden blijft ook TVC ’28 geconfronteerd worden met prijsstijgingen en daardoor hogere kosten. Dit betekent dan ook dat aan de ALV een begroting voor dit seizoen is voorgelegd met een contributieverhoging. Voor de junioren zal de contributie gemiddeld met ca. 0,50 euro per maand toenemen en voor de senioren met 2,00 euro per maand.

Na behandeling van de financiële stukken, en goedkeuring van de kascontrolecommissie bestaande uit Tom Oude Avenhuis en Koen Leemhuis, verleende de ALV decharge aan Bart Geerink voor het gevoerde financieel beheer in 2022/2023 en stemde in met de begroting 2023/2024 inclusief contributieverhoging.

Bestuurswisselingen
Gijs Heerts (portefeuille Horeca & Events) en Jeroen Letteboer (portefeuille Human Resources) zijn herbenoemd voor een volgende termijn. Bart Geerink (penningmeester) en Roy Alink (portefeuille Voetbalzaken junioren) zijn afgetreden. Henk Wessels bedankte beide heren voor hun jarenlange inzet en inspanningen voor TVC ’28. Bart werd geroemd om zijn financiële deskundigheid en als schatkistbewaarder heeft hij TVC ’28 op koers kunnen houden. Roy zal zich binnen TVC ’28 blijven inzetten voor de technische commissie junioren en spelend lid blijven van TVC 3. Voor beide posities in het algemeen bestuur van TVC ’28 zijn nog geen nieuwe kandidaten gevonden.

Tot slot heeft de ALV ingestemd met de het benoemen van Jeroen Droste tot lid van het algemeen bestuur van TVC ’28. In het algemeen bestuur zal Jeroen de positie van vicevoorzitter bekleden. Daarnaast neemt hij tijdelijk het voorzitterschap van de sponsorcommissie waar, maar daarover later meer in dit persbericht.

Afscheid consul KNVB
Binnen TVC ’28 was Jan Fortkamp de consul. In deze rol was hij onder meer verantwoordelijk voor de keuring van de velden bij wedstrijden van de KNVB. In overleg heeft Jan, al 67 jaar lid van TVC ’28 en fervent supporter van TVC 1, afscheid genomen als consul. Henk Wessels sprak namens de vereniging zijn waardering uit voor zijn jarenlange inzet. Het algemeen bestuur van TVC ’28 wenst de positie van onafhankelijke consul opnieuw in te vullen en voert hierover inmiddels verkennende gesprekken met potentiële kandidaten.

Kampioenschappen
Henk Wessels bracht ook nog de hoge klasseringen afgelopen seizoen van TVC 1, TVC 2, TVC 3, JO19-1 en Dames 1 bij de ALV in herinnering. Voor de lange termijn zal TVC ’28 zich blijven inspannen om in een zo hoog mogelijk klasse (of divisie) te spelen, met zoveel mogelijk eigen spelers en zonder hen hiervoor te betalen.

Vrijwilligers
Net als in de vorige ALV vroeg Henk Wessels opnieuw aandacht voor een teruglopend aantal vrijwilligers. Binnen het algemeen bestuur van TVC ’28, het stichtingsbestuur en tal van commissies staan vacatures langdurig open. Ook bar- en keukenpersoneel is schaars en kan zelfs leiden tot vaker of eerder sluiten van de kantine. Andermaal worden (ouders/verzorgers van) leden opgeroepen een steentje bij te dragen. Alleen met voldoende vrijwilligers kan TVC ’28 blijven bestaan!

Met het afscheid van Jan Huiskes en Rudy Bekhuis in de ALV verliest TVC ’28 twee oudgediende en gewaardeerde vrijwilligers. Zowel Jan als Rudy waren vanaf het eerste uur lid van stichting ‘De Grote Moat’. Jan voerde samen met wijlen Theo Wildemors op solide wijze het financieel beheer van de stichting en was een van de grondleggers van kunstgrasvelden voor TVC ’28. Rudy heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt als lid en later als voorzitter van de sponsorcommissie. TVC ’28 heeft jarenlang kunnen profiteren van door hem zeer gunstig afgesloten sponsordeals. Henk Wessels sprak namens de vereniging zijn waardering uit voor hun jarenlange inzet en heeft Jan benoemd tot lid van verdienste en Rudy tot erelid van TVC ’28.

Zoals eerder aangegeven neemt Jeroen Droste tijdelijk het voorzitterschap van de sponsorcommissie waar en is hij daarvoor per ommegaande het eerste aanspreekpunt.

tvc-28-jeroen-droste-staf

Regels
Na de huldigingen heeft Henk Wessels een aantal aangescherpte regels op het sportcomplex van TVC ’28 toegelicht:

– Geluid
Om geluidsoverlast (voor de buurt) te voorkomen mogen geen mobiele geluidsinstallaties naar de velden meegenomen worden.

– Alcohol (niet langs het veld)
Alcohol mag alleen nog in de kantine of op een afgebakend terras genuttigd worden.

– Vuurwerk
Op het sportcomplex is vuurwerk (incl. rookbommen) verboden.

Tribune
Met trots lichtte Henk Wessels de bouw van de circulaire tribune in de zomervakantie toe. Bij aanvang van de competitie van het eerste elftal van TVC ’28 kon de tribune in gebruik worden genomen. De tribune kon gebouwd worden door de inzet van tal van vrijwilligers van TVC ’28, de hoofdsponsor Huiskes Prefab BV en tal van andere sponsoren. Het algemeen bestuur van TVC ’28 is de hoofdsponsor en de familie Huiskes zeer erkentelijk voor het bouwen en beschikbaar stellen van de stijlvolle tribune. De complimenten van supporters en gasten over de tribune, die het algemeen bestuur van TVC ’28 met enige regelmaat ontvangt, komen hen ook zeker toe.

header-tvc-28-tribune-2023

De tribune zal ook voorzien worden van een eregalerij met beeltenissen van een aantal bestuursleden uit het verleden. Op de nieuwjaarsreceptie zal deze eregalerij, in het bijzijn van de nabestaanden, officieel onthuld worden.

Borreltijd
Na de rondvraag sloot Henk Wessels de ALV en kon door de leden nagepraat worden onder het genot van een (fris)drankje.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws