Het jaar 2018 staat voor TVC’28 in het teken van renovatie van de kleedkamers en de volgende fase

Voorzitter Hans Hofsté heet iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van TVC’28 en vraagt een minuut stilte voor de nagedachtenis van naaste familieleden van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. In tegenstelling tot het jaar 2016 zijn er in het jaar 2017 geen leden overleden.

Een terugblik op 2017 Sportief en zakelijk 2017

Sportief gezien is TVC’28 in zijn algemeenheid bij zowel jeugd als de senioren op niveau gebleven. Een enkele degradatie en een promotie daargelaten, bleef het niveau waarop werd gevoetbald door de vereniging heen stabiel en constant hetgeen op zich een compliment waard is voor trainers en kader. Het vlaggenschip echter degradeerde na een -op de 2e opeenvolgende keer- zinderende nacompetitie naar de 2e klasse, maar de dames zaterdag werden op overtuigende wijze kampioen.

Financieel gezien staat TVC’28 er goed voor als vereniging.

De drie belangrijkste bronnen van inkomen (contributies, kantineomzet en sponsoring) bleven vrij constant, waarvoor de vele vrijwilligers en sponsoren werden bedankt.

Kunstgras:

Na de nodige vertraging als gevolg van de discussie omtrent de kunstgraskorrels realiseerde TVC’28 het afgelopen jaar een prachtig kunstgrasveld op het hoofdveld: een plaatje en van kwalitatief erg hoog niveau. Echt iets om trots op te zijn. Zonder ook maar iemand te kort te willen doen, werden de leden van de Stichting de Grote Moat en de mensen van de accommodatiecommissie bedankt voor hun geweldige inzet bij het realiseren van het kunstgras. De voorzitter deed een beroep op alle leden om zuinig te zijn op de  accommodatie en de spullen.

Website

De ontwikkelingen in de social media gaan met een sneltrein vaart, waardoor het afgelopen jaar besloten werd om de website te vernieuwen. Wouter Markvoort heeft i.s.m. het webteam een prachtige nieuwe website gerealiseerd.

TVC 28 de volgende fase

TVC’28 is het afgelopen jaar, onder leiding van Richard Michgielsen- een adviseur van de KNVB, die het proces begeleid- binnen het algemeen bestuur gestart met het doorlichten van de vereniging.

Er is geprobeerd antwoorden te vinden op vragen als: welke club zijn we, waarom ben je bij TVC vrijwilliger, wat drijft je, wat gaat goed; wat gaat minder goed, waar staan we voor als club, wat is de identiteit van TVC’28 en welke kernwaarden zijn op onze club van toepassing? In een document werden de 5 kernwaarden benoemd: Ambitieus, Maatschappelijk betrokken, Gelijkwaardigheid, Samenwerken en Plezier.

We realiseren ons terdege dat we als bestuur niet alleen de wijsheid in  pacht hebben en willen graag inbreng vanuit de club of zelfs van daarbuiten. Het bestuur zou graag zien dat verantwoordelijkheden gedeeld worden; zo diep mogelijk in de organisatie neergelegd worden en dat die verantwoordelijkheden opgepakt worden en dat het bestuur ook verantwoordelijkheden durft los te laten. Vanaf september zijn in diverse sessies de leden van alle commissies om tafel gegaan om zaken te delen en inbreng te realiseren. De komende maanden zullen in het teken staan van het maken van plannen per commissie dat uiteindelijk zal moeten leiden tot een totaal plan.

Vooruitkijkende naar 2018.

  • Kleedkamers

De kleedkamers zijn gedeeltelijk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen des tijds. De technische installaties zijn hard aan vervanging toe. Daarom zal TVC’28 dit jaar de kleedkamers renoveren. In welke mate en hoedanigheid, daar wordt op dit moment druk over vergaderd en hoewel de vereniging gezond is, wordt er af en toe ook een financieel offer gevraagd in de vorm van contributieverhoging om alles te kunnen financieren. Vandaar dat in de ALV van oktober jl besloten is de contributie te verhogen. Als wordt gekeken naar wat TVC’28 de leden te bieden heeft heden ten dage op het gebied van gediplomeerde trainers, kantine faciliteiten, trainingsmogelijkheden dan is volgens de voorzitter een verhoging van de contributie zeer zeker op zijn plaats.

 

  • Technische zaken

Doelstelling is dit seizoen de huidige niveaus handhaven en waar mogelijk het verloren gegane sportieve terrein terug te winnen.

Onder de bezielende leiding van Stephan Huiskes en Kevin Oosterlaken is er een technisch opleidingsplan geschreven waar we jaren mee vooruit kunnen. Dit plan zal binnenkort gecommuniceerd en uitgerold worden.

Veiligheid Sportlaan:

De buren van TVC’28 –St Maarten en de Meulenbeld groep-  blijven bouwen. Er is overleg met alle partijen inclusief de gemeente omtrent de veiligheid van de Sportlaan in dat kader. Daarnaast voert TVC’28 ook overleg over nieuwe aanpak structuur/aankleding sport- en zorgboulevard met zorgpartijen, gemeente, Tubbergen Bruist.

Moosloop in het kader van KWF

De voorzitter richt zich tot slot tot Carmen Oosterlaken, die een geweldig en schitterend mooi initiatief heeft genomen om haar vader René Oosterlaken te gedenken en te eren tijdens de Moosloop. Door haar inspanningen is er een bedrag binnengehaald van ruim € 4.200,00 ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Fonds. Het was ontroerend en hartverwarmend om al de reacties en donaties op de site van het KWF te lezen. TVC’ 28 doneerde een bedrag groot € 500,00.

Tenslotte wenste Hans Hofsté iedereen, mede namens het algemeen bestuur, het jeugdbestuur en het Stichtingsbestuur, zowel zakelijk als privé een gelukkig, sportief en maar bovenal gezond 2018 toe.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws