In mei van dit jaar heeft Guus Olde Hampsink wegens gezondheidsredenen besloten terug te treden als lid van het algemeen bestuur (AB) van TVC ’28. Sindsdien wordt de portefeuille voetbalzaken waargenomen door andere leden van het AB.

Gelet op het belang van deze portefeuille vindt het AB dat geen wenselijke situatie. Daarom heeft het AB prioriteit gegeven aan de opvolging van Guus. En voor deze opvolging besloten de portefeuille voetbalzaken op te knippen in een portefeuille voetbalzaken junioren en een portefeuille voetbalzaken senioren.

Portefeuille voetbalzaken junioren

Recent is Roy Alink gevraagd of hij – in afwachting van zijn officiële benoeming – de portefeuille voetbalzaken junioren in het AB wil beheren. Roy is hiertoe bereid. Daarom zal in de eerstvolgende ALV voorgesteld worden Roy Alink officieel te benoemen tot lid van het AB (en zal ook voorgesteld worden Guus Olde Hampsink officieel te laten terugtreden als lid van het AB). Naast het beheren van de portefeuille voetbalzaken junioren zal Roy ook alvast deelnemen aan de vergaderingen van het AB en optreden als voorzitter van de technische commissie junioren.

Portefeuille voetbalzaken senioren

Voor de portefeuille voetbalzaken voor de senioren zal Henk Wessels voorlopig het bestuurlijk aanspreekpunt zijn. Het beheren van deze portefeuille zal overwegend plaatsvinden door de coördinatoren Edwin Lenferink en Leo Hofste. Zij zullen ook optreden als (waarnemend) voorzitter van de technische commissie senioren. Het AB evalueert in de winterstop of deze ‘constructie’ ook voor de langere termijn als passend wordt beschouwd.

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met Henk Wessels (06-10961970).

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws