Binnenkort wordt de contributie voor de tweede seizoenshelft van 2020-2021 geïnd. Dit lijkt tegenstrijdig aan een voetbalseizoen met slechts een aantal competitierondes en waarin voornamelijk door de jeugd van TVC ’28 wordt getraind. Als algemeen bestuur van TVC ’28 kunnen wij ons voorstellen dat leden zich afvragen of de contributie gewoon geïnd mag blijven worden?

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#333333″ font_size=”16″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”justify”]Verenigingsbelang
Ja, het verenigingsbelang is namelijk gediend met het blijven innen van de contributie. Dezeingewikkelde tijden vragen om solidariteit en eendracht, want voor TVC ‘28 lopen de meeste kosten gewoon door. Daarbovenop is fors omzetverlies geleden doordat de kantine voor het tweede seizoen op rij gesloten moest worden en er geen evenementen bij TVC ’28 of extern gehouden konden worden. Indien de contributie niet volledig geïnd zou kunnen worden, dan komt de financiële positie van TVC ’28 onder druk te staan. Ook hier geldt; alleen samen met onze leden en sponsoren houden wij TVC ’28 financieel gezond! De contributie is daarbij één van de financiële levensaders van de vereniging.

Word je als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd met (tijdelijke) financiële onzekerheid en wens je voor het voldoen van de contributie een betalingsregeling te treffen, dan kun je contact opnemen met de penningmeester van TVC ’28 (Bart Geerink) via financien@tvc28.nl.

Juridische grondslag
Naast het verenigingsbelang mag formeel juridisch de inning van de contributie bij leden gewoon doorlopen, ook al zijn wedstrijden opgeschort en trainingen ingeperkt. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt dan geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet heeft kunnen waarmaken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Als een training of competitiewedstrijd niet kan doorgaan, staat dat los van het betalen van de contributie. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan de inning van contributie uitgesteld of eventueel verlaagd worden. Opgemerkt dient te worden dat de algemene ledenvergadering de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Strikt genomen is het verlagen van de contributie wel in het belang van de individuele leden, maar niet in het belang van de vereniging.[/mpc_textblock]

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws