Contributie-inning 1e seizoenshelft

Maandag 26 oktober zal voor de jeugd de 1e helft van de contributie voor het seizoen 2020-2021 door TVC ’28 geïncasseerd worden. Voor de senioren zal deze incasso op dinsdag 24 november plaatsvinden.

Voor het huidige seizoen is er inzake contributie geen besluit genomen. Dit i.v.m. COVID19 en de daardoor uitgestelde Algemene Ledenvergadering.

De huidige hoogte van de contributie kunt u hier vinden.

Als je langdurig niet kunt voetballen in verband met blessures of andere legitieme redenen, wordt hier met de 2e contributie-inning rekening mee gehouden.

Mocht u als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd worden met (tijdelijke) financiële onzekerheid en wenst u voor het voldoen van de contributie een betalingsregeling te treffen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van TVC ’28 (Bart Geerink) via financien@tvc28.nl.

Menu