De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid, zowel bij de senioren als bij de junioren. De doelstelling is om het beoefenen van de voetbalsport voor alle leden mogelijk te maken met dien verstande dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen prestatieve- en recreatieve teams. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid heeft de TC een organiserende, coördinerende, initiërende en controlerende taak. De TC heeft een grote mate van handelingsvrijheid. De voorzitter wordt in het merendeel van de te nemen besluiten gemandateerd door beide besturen. Tevens worden deze van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Er zijn op dit moment 2 organen die nauw met elkaar samen werken: De TC Senioren en de TC Junioren.