Onderscheidingen

Erevoorzitters

G. Oostendorp + (erevoorzitter)  G. Oostendorp † – Was medeoprichter van TVC’28 en tevens van de dr. Schaepmanharmonie. Na zijn actieve voetbalperiode werd hij voorzitter.
 P. van Bergen † – Was in de jaren ’60 en ’70 secretaris en voorzitter van de vereniging. Jarenlang vertegenwoordigde hij de vereniging in de gemeentelijke voetbalraad.
R. Oosterlaken (bondsonderscheiding)  R. Oosterlaken † – Was sinds 1999 voorzitter van de vereniging.

Ereleden

 A. Beun † – Was in de jaren zestig gedurende vele jaren een gewaardeerd lid van het algemeen bestuur.
 R. Elsten † – Was oprichter en voorzitter van het jeugdbestuur in de jaren ’70, keeperstrainer en lid van de clubbladcommissie.
H. Horst + (bondsonderscheiding) (1)  H. Horst † – Was bestuurslid in de jaren ’70 en ’80 en actief op gebied van accommodatie, middenstand- en ballenacties, alsmede in de toto- en lottocommissie.
H. Roelofs + (erelid)  H. Roelofs † – Was 42 jaar onafgebroken penningmeester van de vereniging, vanaf de jaren ’50 tot de jaren ’90, en was elftalleider en lid van diverse commissies.
F. Boerrigter + (erelid)  F. Boerrigter– Was vele jaren wedstrijdsecretaris van het algemeen bestuur en lid van de kaart- en accommodatiecommissie.
P. van der Krabben (erelid)  P. van der Krabben – Bestuurslid in de jaren ’80 en daarna voorzitter. Vertegenwoordigde de vereniging jarenlang in de gemeentelijke voetbalraad.
F. Hendriksen (bondsonderscheiding)  F. Hendriksen – Bestuurslid in de jaren ’90 en was belast met sponsoring en PR.

Leden van verdienste

H. Langeveld + (lid van verdienste)  H. Langeveld † – Benoemd vanwege zijn voorbeeldgedrag als speler/trainer in de jaren ’60 en ’70 van het eerste elftal.
B. Droste + (lid van verdienste)  B. Droste † – Was de eerste hoofdsponsor van de vereniging en heeft de club vele jaren financieel en met raad en daad terzijde gestaan.
J. Lingeman (lid van verdienste)  J. Lingeman – Vele jaren jeugdbestuurslid, elftalleider en lid van de toernooicommissie.
Hennie Schrameijer  H. Schrameijer – Ruim 30 jaar scheidsrechter bij jeugd en senioren.
J. Vrielink (lid van verdienste)  J. Vrielink – Vele jaren elftalleider en betrokken bij uitbreidingen en renovaties clubgebouw.
J. Oude Breuil (lid van verdienste)  J. Oude Breuil – Jarenlang jeugdtrainer en -leider, lid van de kantine- en accommodatiecommissie.
T. Oude Luttikhuis (lid van verdienste)  T. Oude Luttikhuis – Vele jaren elftalleider en heeft grote verdiensten op gebied van de accommodatie.
F. Holsink + (lid van verdienste)  F. Holsink – Was ruim 25 jaar lid van de kantinecommissie.
J. van de Wal (lid van verdienste)  J. van de Wal – Ruim 30 jaar actief binnen de vereniging als jeugdbestuurslid, trainer, (jeugd)leider, scheidsrechter en verzorger.
H. Stopel (lid van verdienste)  H. Stopel – Na actieve voetbalperiode vele jaren (jeugd)leider en lid van het hoofdbestuur.
E. Werger (lid van verdienste)  E. Werger – Ruim 25 jaar wedstrijdsecretaris van onze jeugdafdeling, ledenadministratie, betrokkenheid bij de gemeentelijke jeugdfederatie en lidmaatschap van diverse commissies en toernooiorganisaties.
foto ontbreekt. Koen Oude Vrielink –

Dragers bondsonderscheidingen

 H. Roelofs – Voor zijn vele verdiensten als penningmeester van de vereniging.
 H. Horst – Voor zijn vele verdiensten als bestuurslid voor accommodatiezaken.
 F. Hendriksen – Voor zijn verdiensten als bestuurslid voor sponsoring en PR.
 H. Schrameijer – Voor zijn jarenlange inzet als clubscheidsrechter.
 E. Werger – Voor het jarenlange lidmaatschap van het jeugdbestuur, als wedstrijdsecretaris.
F. Geerink (bondsonderscheiding)  F. Geerink – Voor zijn lange zitting in het algemeen bestuur, met de lastige en omvangrijke portefeuille ‘technische zaken’.
H. Hofste (bondsonderscheiding)  H. Hofste †  – Voor zijn lange zitting in het algemeen bestuur, met de portefeuille ‘clubactiviteiten’. Zijn inzet bij het oprichten van G-voetbal in de beginjaren 2000 en zijn jarenlange aanwezigheid rond de velden als jeugdleider.
R. Oosterlaken (bondsonderscheiding)  R. Oosterlaken † – Voor zijn jarenlange zitting in het algemeen bestuur, zijn activiteiten als clubvoorzitter sinds 1999, zijn rol als animator en motivator voor de club, zijn actieve rol als leider / trainer / speler bij het 2e elftal, zijn lidmaatschap van de stichting ‘De Grote Moat’, zijn rol binnen de gemeentelijke voetbalraad en zijn KNVB-bestuurderschap (regio-afgevaardigde). Hij heeft in 2015 de gouden speld van de KNVB gekregen.
Theo Wildermors  T. Wildemors – Voor zijn jarenlange rol als penningmeester binnen de club en secretaris/penningmeester van de stichting ‘De Grote Moat’, zijn rol binnen de gemeentelijke voetbalraad en zijn actieve rol binnen het bestuur van STEVO, voor hij bij TVC’28 kwam.
R. Geelen – Voor het, als lid van het algemeen bestuur, vervullen van het wedstrijdsecretariaat gedurende vele jaren en voor zijn enorme inzet, eveneens als lid van het algemeen bestuur, voor de accommodatie. Daarnaast is hij al jarenlang clubscheidsrechter en leider van diverse teams.
 foto ontbreekt. H. van den Heuvel – Vanwege het feit dat hij gedurende meer dan 25 jaar voor zowel TVC’28 als de KNVB in talloze wedstrijden als scheidsrechter heeft gefungeerd.
Menu