Aan het begin van elke winterperiode is er sprake van enige onduidelijkheid met betrekking tot het gebruik van het kunstgras. “Mag er nu wel of niet gespeeld of getraind worden als er sneeuw op het veld ligt, of als de velden bevroren zijn?” was een veelgehoorde vraag. Het bestuur heeft – in verband hiermee – de volgende regels vastgesteld:

•In geval van ijsvorming of sneeuw op het kunstgrasveld, mag er niet op getraind of gespeeld worden.
•Onder alle andere omstandigheden, dus ook als er sprake is van vorst, mag er wel gebruik van worden gemaakt.