Maandag 30 oktober vond de algemene ledenvergadering plaats bij voetbalvereniging TVC ’28. Deze werd zoals gebruikelijk geopend met een terugblik op het voorgaande seizoen. Hoewel het vlaggenschip van zowel de senioren als de jeugd een klasse gedaald zijn, werden er op sportief vlak zeker ook successen geboekt. Diverse teams wisten zich knap te handhaven, het derde wist wederom de nacompetitie te behalen en twee spelers, Niels Leemhuis en Pien Hindriksen, kregen zelfs aanstelling bij een BVO.
Accommodatie
Afgelopen zomer werd er door de realisatie van een tweede kunstgrasveld opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkeling van het complex. Hierbij sprak voorzitter Hans Hofsté zijn waardering uit aan projectleider Richard Geelen, voorzitter van Stichting de Grote Moat Rudy Bekhuis en alle overige betrokken vrijwilligers. Rust zit hen echter niet gegund. Het volgende grote project, de renovatie van de kleedkamers, dient zich namelijk al weer aan.
“Buiten de accommodatie om wil TVC de komende seizoenen ook meer investeren in teambegeleiding en oefenmeesters” aldus kersverse penningmeester Bart Geerink. Om de financiële situatie van de club de komende jaren te consolideren werd aangegeven dat een contributieverhoging onontkoombaar is. Na verzoek van goedkeuring vanuit het bestuur werd het voorstel door de meerderheid van de aanwezigen geaccepteerd.
Ontwikkeling
Naast de ontwikkeling van het complex stond ook de ontwikkeling als club en het hierbij passende beleid centraal. Sinds april houdt het bestuur bezig met het project: “TVC ’28 de volgende fase’. Dit project, welke wordt begeleid door een externe adviseur van de KNVB, dient inzicht te geven in de ontwikkeling van de cultuur en structuur van de vereniging, passend bij de huidige tijdsgeest.
Maatschappelijke thema’s zoals het steeds lastiger vinden van vrijwilligers, mondiger worden van de maatschappij en individualisering komen aan bod. De club kijkt hoe deze thema’s kunnen worden geïntegreerd binnen het huidige beleid, zodat diverse commissies, besturen en vrijwilligers beter van elkaar op de hoogte zijn en er meer onderling begrip en interesse vrijkomt. Ook gaat de club opzoek naar een manier om de jongere generatie meer aan te spreken en te betrekken bij de invulling van het toekomstige beleid. Aansluitend hierop presenteerde Wouter Markvoort van Bureau Bedenkt de nieuwe clubwebsite. Door slimme aanpassingen is de website gebruiksvriendelijker en ook compatible voor mobiele devices.
 
Jubilarissen en huldigingen
Diverse leden van de club werden naar voren gehaald voor hun lidmaatschappelijke jubileum, waaronder ook de voorzitter zelf: 25 jaar: Rik de Roos, Dennis Huiskes, Dennis Pol, Arnout Harmsen, Wouter Veldhuis, Johan Hoek, Rogier Geerink, Dian Borgerink & Gerrit Bekke 40 jaar: Hans Hofsté, Jos Scholten, Walter Oude Vrielink & René Wentrup.
Speciale erkenning ging uit naar Gerard Hoek en Richard Geelen. Beide heren werden door hun jarenlange inspanning door de club en aanwezigen geroemd en mochten zich onder een luid applaus en aanwezigheid van hun familieleden laten benoemen tot leden van verdienste. Afsluitend nam Willy Horstman na een periode van negen jaar afscheid van zijn functie als bestuurslid. Zijn portefeuille draagt hij vanaf heden over aan Gijs Heerts.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws