Maandag 3 december vond de jaarlijkse ALV van voetbalvereniging TVC ’28 plaats. De vergadering werd door een bewogen seizoen later dan gebruikelijk georganiseerd. Een seizoen met veel mooie resultaten en hoogtepunten, maar ook grote dalen in het verlies van enkele clubiconen. De club richt het vizier vanaf dit seizoen opnieuw naar de toekomst en de realisatie van de nieuwe kleedkamers zijn hier het startschot van.

Vicevoorzitter Edwin Oosterloo sprak de aanwezigen toe. Hij begon direct over de huidige bestuurlijke situatie, waarbij de club in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter tot op heden bot ving. “Wij zetten onze zoektocht gestaag door, maar dit is geen gemakkelijke taak. Wij beseffen ons terdege dat een voorzitten ook voor de leden een aanspreekpunt is, welke nu mist”, aldus Oosterloo. Daar voegde hij aan toe dat het bestuur er ook zeker voor open staat om kandidaten aangedragen te krijgen.

Gelukkig was er over het afgelopen seizoen ook veel positief nieuws te melden. Het vlaggenschip keerde na de afwezigheid van een jaar terug in de eerste klasse. De sponsorcommissie werd met succes uitgebreid en het nieuwe jeugdopleidingsplan, geschreven en gepresenteerd door eigen leden, is ten uitvoer gebracht. Daarnaast heeft de club met inzet en ondersteuning van alle seniorenteams en kaderleden de verbouwing van de kleedkamers weten te realiseren. Rudy Bekhuis, projectleider en voorzitter van Stichting de Grote Moat, prees de saamhorigheid en betrokkenheid van alle vrijwilligers. Bekhuis vertelt: “door de ondersteuning kunnen grote klussen als deze geklaard worden en blijft TVC ’28, binnen de mogelijkheden, voorop lopen.” Het volgende project, het werken aan de veiligheid van de Sportlaan, staat alweer voor de deur. In samenspraak met de gemeente, Tubbergen Bruist en de zorgpartners wordt hier naar gekeken. De verplaatsing van de fietsenstalling zal hier veiligheidswege een onderdeel van zijn.

Om ook in de toekomt als club vitaal te blijven is het belangrijk dat er bestuurlijke verjonging plaatsvindt. Het merendeel van de leden voetbalt in de jeugd. Om deze doelgroep te kunnen blijven faciliteren is het belangrijk dat de club op bestuurlijk niveau weet wat er speelt en hoe de club deze groep kan ondersteunen. Daarnaast wil de club een vrijwilligerscoördinator aanstellen. Een enthousiast persoon die via een database weet welke vrijwilligers er beschikbaar zijn en welke posities worden ingekleed. Ook voor in te vullen posities is dit een must. Aangezien vrijwilligers in de huidige tijdsgeest steeds moeizamer te vinden zijn, hoopt de club de situatie via deze functie te kunnen blijven borgen.

Na de pauze werden de jubilarissen gehuldigd. Jos Hermes en Rudy Bekhuis werden als 40-jarige leden naar voren geroepen. Een speciaal woord van dank ging uit naar Hennie Stopel. Met zijn 50-jarig lidmaatschap zet Stopel zich nog regelmatig in als vrijwilliger voor de club. De club kan steevast een beroep op hem doen voor ondersteuning. Bij het benaderen voor hulp zegt Stopel gebruikelijk “oh jewa, ik bin dr wa”. Na deze woorden spelde de vicevoorzitter hem de gouden speld op. 25-jarige leden van de club zijn: Dick Smink, Mia van der Krabben, Wouter Lucas, Bas Buyvoets, Mark Oude Luttikhuis, Emiel Mensink, Maurice Verveer en Mart Nijhuis. Al met al kan worden geconcludeerd dat het een deugdelijke vergadering betrof en de voetbalclub het vizier op de toekomst richt.

Op de onderstaande foto ziet u de jubilarissen.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws