Vice-voorzitter Edwin Oosterloo begon de nieuwjaarstoespraak met het verzoek om samen de mensen te gedenken die de vereniging het afgelopen zijn ontvallen. Met name werden genoemd Martin Bekhuis, die jarenlang het doel van het eerste elftal van TVC ’28 heeft verdedigd en onze voorzitter Hans Hofsté, in wie wij een clubman in hart en nieren hebben verloren. Edwin dankte de leden voor alle steunbetuigingen.

Tijdens een korte terugblik op 2018 werden de volgende zaken benoemd:
sportief: het meest in het oog springend was de promotie van het eerste elftal naar de 1e klasse na een bloedstollende kampioenswedstrijd, die in de allerlaatste minuut werd beslist;
financieel: de vereniging staat er financieel goed voor; de 3 inkomenspijlers (contributies, kantineomzet en sponsoring) lieten een stijging zien;
kleedkamers: in een zeer kort tijdsbestek gedurende de zomerperiode zijn alle kleedkamers volledig gerenoveerd, mede dankzij de inzet van alle seniorenteams en de oudere jeugdteams; Edwin sprak ook zijn dank uit naar de leden van de Stichting de Grote Moat en de mensen van de accommodatiecommissie en deed een dringend verzoek aan de leden om zuinig met de accommodatie te zijn;
Bruisend Weekend: dit jaar was er gekozen voor een nieuwe opzet en aankleding, die door het succes zeker een  vervolg zal krijgen;
Vak T: een door de jeugd zelf in het leven geroepen supportersvereniging die voor sfeeracties zorgt bij TVC 1 en het hoogste jeugdteam.

Vervolgens richtte Edwin zijn blik op de toekomst. Na alle investeringen in het complex de afgelopen jaren, zal de focus nu komen te liggen op de toekomst van onze vereniging: de jeugdopleiding aan de hand van het vorig jaar tot stand gekomen jeugdopleidingsplan. Aangezien thans reeds 25% van de vereniging uit meiden en dames bestaat, maar het meiden- en vrouwenvoetbal nog in de kinderschoenen staan, is er een actieplan opgesteld voor het meiden- en damesvoetbal. Hierin zullen de TC, trainers, leiders en speelsters participeren. Dit betekent investeren in de opleiding van trainers, liefst van binnen de vereniging. De intentie is om te groeien naar een kwalitatief hoogstaand meiden- en dames voetbalniveau, waarbij gekeken wordt of er sponsoren zijn die zich in het bijzonder verbonden voelen met meiden- en damesvoetbal en samen met TVC ’28 deze kar willen trekken.

Tevens zal een camera-analyse systeem worden aangeschaft waarmee de trainer de wedstrijd kan analyseren op basis van spelsystemen en dit kan terugkoppelen richting de spelers. Vanuit het jeugdopleidingsplan is een belangrijke pijler de doorstroming van spelers vanuit JO 19 naar de senioren en dan met name richting prestatief. Het bestuur is nog steeds druk doende met de invoering van de Volgende Fase. Er zullen intern wat verschuivingen binnen het AB plaatsvinden en commissies zullen anders worden ingedeeld. Dit zal echter stapsgewijs worden doorgevoerd en de leden zullen hier niet veel van merken. Wat wel zichtbaar zal zijn is de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator. De Sportlaan zal het komende jaar worden aangepakt. Vanochtend was reeds de opening van het nieuwe wandelpad rondom ons complex. De huidige fietsenstalling zal worden verplaatst en er zal een kiss en ride zone worden aangelegd.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws