Trainers, leiders en Technische Commissieleden hebben zich de afgelopen tijd ingespannen om voor volgend seizoen de teams samen te stellen. Dit is geen eenvoudige klus. Het is voor u als ouder dan ook goed om te weten waar we op letten bij de teamindelingen.

Uitgangspunten
Belangrijkste uitgangspunt is dat de spelers/speelsters plezier hebben in de sport. Het team waarin ze spelen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bij de teamindelingen kijken we naar de leeftijden, de kwaliteiten, ervaring én het aantal en type spelers/speelsters per team. We willen graag dat iedereen ook tijdens wedstrijden voldoende speelminuten krijgt én dat het voor de leiders/coaches werkbaar is. Ook zij staan vrijwillig langs de lijn om uw zoon/dochter te coachen.

Hoe komen de indelingen tot stand:
● leeftijd > een spelers/speelster delen we bij voorkeur in de eigen leeftijdsgroep in volgens de KNVB richtlijnen. Bij talentvolle spelers/speelsters kan het zijn dat ze versneld naar een oudere leeftijdsgroep gaan. Trainers/leiders en de jeugdplan coördinatoren geven hiervoor advies. Zij werken immers wekelijks met de spelers/speelsters en zien de ontwikkeling.
● kwaliteit en ervaring > hoe vaardig is een speler/speelster? Talentvolle spelers/speelsters plaatsen we, op advies van trainers/leiders, in de selectieteams. Overige spelers/speelsters verdelen we over de andere teams waarbij we streven naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid binnen een team. Het kan zijn dat kwaliteit/ervaring, sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt om een speler/speelster in een jongere leeftijdsgroep te laten (dispensatie) of vervroegd in een oudere leeftijdsgroep te laten spelen.
● aantallen > uitgangspunt is iedereen laten voetballen. Te grote teams (meer dan 4 wissels) willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het kan dan gebeuren dat we met dispensatiespelers werken (een speler/speelster blijft in een voor zijn/haar doen jongere leeftijdsgroep) of spelers vervroegd over laten gaan.
● type spelers/speelsters > een team met alleen verdedigers gaat niet werken. Bij het samenstellen van de teams wordt ook met de posities rekening gehouden.
● Nieuwe aanmeldingen > nieuwe aanmeldingen delen we in principe in bij de leeftijdscategorie waar de speler/speelster hoort. Wanneer teams te vol worden, kan het zijn dat nieuwkomers zonder voetbalervaring in een jongere leeftijdsgroep geplaatst worden dan waar ze horen. Let wel: spelers die na 15 juni aangemeld worden, mogen meetrainen maar spelen in principe de eerste helft van het seizoen (tot de winterstop) nog geen wedstrijden. Alleen wanneer de teamomvang het toelaat speelt een nieuw lid ook wedstrijden mee. Spelers die na de winterstop aangemeld worden trainen mee, maar spelen nog geen wedstrijden. Tenzij de teamsamenstelling dit toelaat.
● Terugkerende leden > voor leden die TVC verlaten en terugkeren geldt dat zij niet automatisch in het team komen waar ze voor hun vertrek in zaten. Ook dan kijken we naar de samenstelling van de teams, omvang, kwaliteiten, leeftijd, etc.

Passend
We beseffen dat we nooit een indeling kunnen maken die voor iedereen passend is. Bedenk wel dat we de keuzes maken in het belang van de speler/speelster en de ontwikkeling van de teams. De indelingen zijn nooit helemaal vast. Simpelweg omdat er nog spelers/speelsters kunnen stoppen of erbij komen.

Wilt u in gesprek over de indelingen zoals ze er nu uitzien? Neem dan gerust contact op met de betreffende coördinator.

Voor de indelingen, klik hier!

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws