Recent heeft het algemeen bestuur van TVC ’28 het privacybeleid besproken. Privacybeleid richt zich in het bijzonder op de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerking wordt verstaan: de manier waarop de vereniging omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt, verzamelt en opslaat. Het privacybeleid informeert elke belanghebbende over de redenen voor verwerking van de persoonsgegevens, welke functionarissen toegang hebben tot deze persoonsgegevens (en met welk
doel) en welke maatregelen de vereniging treft en getroffen heeft om de aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens goed te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Daarnaast bevat het beleid informatie over de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens.

De secretaris van TVC ’28 (Fons Fiselier) is aangewezen als contactpersoon voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten naar aanleiding van het geformuleerde privacybeleid, dan wel de manier waarop het privacybeleid door TVC ’28 in de praktijk wordt toegepast. Het secretariaat van TVC ’28 kan bereikt worden via secretaris@tvc28.nl. Het algemeen bestuur van TVC ’28 heeft in de vergadering van 14 februari 2022 ingestemd met het privacybeleid van TVC ’28.

Klik hier voor het privacybeleid van TVC ’28.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws