In de vroege ochtend van woensdag 27 juni bereikte ons het bericht dat onze voorzitter en tevens erelid Hans Hofste met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Niet veel later kwam het droeve bericht binnen dat Hans Hofste op 57-jarige leeftijd is overleden. De strijd die hij lange tijd had gestreden tegen een ongeneeslijke ziekte, moest hij opgeven.

Hans werd 41 jaar geleden op 16 jarige leeftijd lid van TVC ’28. In de beginjaren heeft Hans nog gevoetbald, maar een groots voetballer was hij nooit. Hans had andere kwaliteiten. Hij is vanaf 1985 leider geweest van vele jeugdteams. Dat deed hij met verve, alles rondom de teams was strak en netjes geregeld. Enkele jaren heeft hij ook samen met zijn jongere broer Wilfried opgetrokken als leider. Na een aantal jaren werd wel duidelijk dat Hans meer in zijn mars had en in 1997 trad hij dan ook toe tot het bestuur van TVC ’28. Hierin kreeg hij de verantwoordelijkheid over de activiteiten en ook over het G-voetbal.

Hans heeft altijd wel een zwak gehad voor minder bedeelden in de samenleving. Daar kwam ook zijn drive vandaan om voor het G-voetbal een plaats te creëren binnen onze vereniging; immers voor iedereen moet het voetbalspel toegankelijk zijn. Daarnaast is Hans, vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid, 9 jaar lang de grote kartrekker geweest van de Carnavalsallee namens de volleybal, basketbal en voetbal. Hij ging hierin voorop en heeft voor deze verenigingen veel uit het vuur weten te slepen. Ook was hij een groot voorstander van het multifunctionele gebruik van onze accommodatie en clubhuis; een mooi voorbeeld daarvan is “de keerls unne mekaar”, die hun uitvalsbasis in ons clubhuis hebben.

Hans onderhield ook zeer goede contacten met de zorgpartijen, aanpalend aan ons complex, met de gemeente en Tubbergen Bruist omtrent de veiligheid van de Sportlaan, waar veel jonge spelertjes van TVC ’28 elke dag overheen moeten om bij ons complex te komen, maar waar door de verbouwingen vele bewegingen (gaan) ontstaan van groot verkeer. Dat was hem een doorn in het oog en daarin ging hij dan ook voorop om tot een goede oplossing voor TVC ’28 te komen.

Als vice-voorzitter heeft Hans in 2015 de voorzittershamer overgenomen van wijlen René Oosterlaken. Samen vertegenwoordigden zij TVC ’28 al jaren binnen de gemeentelijke voetbalraad en Hans heeft dat de laatste jaren voortgezet.

De eerste jaren van Hans als voorzitter waren geen gemakkelijke. Helaas moest TVC ’28 afscheid nemen van een paar clubiconen. De leegte die zij achterlieten moest opgevuld worden en dat bleek af en toe minder makkelijk dan gehoopt. Uiteindelijk heeft Hans er voor gezorgd, dat dankzij zijn zoeken naar verbinding en samenwerken ook deze leegtes weer werden gevuld. In het kader van het invullen van posities binnen onze club, was Hans ook voortrekker binnen wat genoemd is “TVC de volgende fase”. Het opzetten van een hernieuwde structuur binnen onze vereniging met als doel het verdelen van de vele taken over zoveel mogelijk schouders en het van daaruit ook opzetten van een verbeterde communicatie structuur. Dit project was in zijn bestuurlijke afrondende fase beland en hiervan had Hans de leden graag de uitkomsten willen laten zien en zelf graag meegewerkt aan het mee opbouwen.

Hans heeft zich als leider, maar zeker ook als bestuurder laten kenmerken door zijn gedrevenheid. Altijd aanwezig, afspraak is afspraak en altijd trouw gebleven aan zijn TVC. Ans en de kinderen omschreven het mooi en zeiden treffend: “Hans is TVC”.

Wij verliezen in Hans een zeer kundig voorzitter, voor wie TVC ’28 meer was dan alleen een voetbalclub. Het is een punt van samenkomst, waar Hans zich al die jaren hard voor heeft gemaakt.
Veel dank zijn wij hem verschuldigd voor al zijn tijd en energie die hij in de vereniging en haar leden heeft gestoken. TVC ’28 zal Hans ontzettend gaan missen, om zijn kwaliteiten als voorzitter, maar nog meer om hoe hij zich als mens heeft geprofileerd: altijd prettig en correct in de omgang en altijd zoekend naar de juiste oplossing, relativerend als dat moest en bloedfanatiek als het kon.

Wij zijn Ans, Linda, Nicole, Kim en Anne zeer erkentelijk, dat zij Hans ook de gelegenheid hebben gegeven dit allemaal voor TVC ’28 te mogen doen. Wij wensen Ans, zijn dochters en hun partners, de families Hofste en Holsink en allen die Hans een warm hart toedragen ontzettend veel sterkte en kracht om dit verlies dragelijk te maken.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws