Betaalbaarheid van sporten

Nu het levensonderhoud steeds duurder wordt en veel huishoudens te maken krijgen met hogere energierekeningen kan het zijn dat het betalen van contributie (even) niet meer lukt. Als algemeen bestuur van TVC ’28 hechten wij waarde aan dat ieder kind kan blijven sporten en dat het voor iedere ouder/verzorger betaalbaar blijft. In voorkomende gevallen kan met de penningmeester van TVC ’28 (Bart Geerink) contact worden opgenomen om te bezien of een betalingsregeling getroffen kan worden. Daarnaast kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op onderstaande regeling van Stichting Leergeld Tubbergen.

Stichting Leergeld Tubbergen
Stichting Leergeld Tubbergen is een lokale stichting, actief sinds 2017, die haar steentje eraan wil bijdragen dat alle kinderen mee kunnen doen. Stichting Leergeld Tubbergen steunt kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Tubbergen wonen en van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat lager is dan 130% van het bijstandsniveau.

Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Tubbergen om de kosten voor sport en cultuur (maar ook voor bijvoorbeeld zwemles of buitenschoolse activiteiten van school) voor het kind te betalen. Na de aanvraag via www.leergeld.nl/tubbergen/doe-eenaanvraag neemt een vrijwilliger van Stichting Leergeld Tubbergen contact op met de ouder/verzorger. Er zal een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek waarin de aanvraag met de ouder/verzorger wordt besproken. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, betaalt Stichting Leergeld Tubbergen de kosten, die vergoed worden, rechtstreeks aan de club/vereniging. Mocht u nog specifieke vragen hebben, dan kunt u die stellen via info@leergeldtubbergen.nl.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws