Het televisieprogramma ZEMBLA, zond gisteren (woensdag 15 februari) een vervolg op de uitzending van 5 oktober jl. uit met de titel: ‘Gevaarlijk spel, het vervolg’. Hierdoor is mogelijk weer veel aandacht van andere (lokale) media en voetbalclubs en kunne uiteenlopende vragen ontstaan.

In de uitzending is een onderzoek gepresenteerd van de VU. Hierin werden onder andere voorlopige resultaten getoond van proefjes met zebravisjes. Het RIVM zegt hier vandaag onder andere over:
…Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens…

In de bijlage treft u het gehele standpunt van RIVM van vandaag.

Standpunt RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG, e.a.

Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van o.a. RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen.

Informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending met vragen te maken kunt krijgen van de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl daarom een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055.
Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

André de Jeu
Directeur
Vereniging Sport en Gemeenten

Bijlage: Statement RIVM n.a.v. uitzending Zembla

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws