Alcoholbeleid

1.Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2.Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
3.Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
4.Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
5.Er wordt geen alcohol geschonken aan:

◦ Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
◦ Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
◦ Jeugdspelers, tot en met de A-jeugd. Voor de A-jeugd is matig alcoholgebruik toegestaan, mits men ten minste 18 jaar oud is.

6.Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
7.Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
8.Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ zijn in de kantine niet toegestaan.