AED

AEDOnlangs is er een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft. Inmiddels is ook een flink aantal leden opgeleid om van dit soort apparatuur gebruik te mogen maken.

De AED is op een – altijd toegankelijke – plaats bij de kleedkamers opgehangen en bevindt zich in een wit kastje, dat niet afgesloten is. Dus ook als de kantine niet geopend is, dan is de AED altijd bereikbaar.