Vooraankondiging Bruisend Weekend 2022

Het mag weer! Naar alle waarschijnlijkheid zal dit jaar na twee jaar afwezigheid het traditionele Bruisend Weekend weer georganiseerd worden.

Noteer de datums alvast in je agenda:
Vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni.
We hopen dat velen aanwezig zullen zijn om de comeback van dit afsluitende weekend bij te wonen!
Het programma volgt te zijner tijd op de website.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws